Albisteak

Balmaseda 

BALMASEDAKO MERKATARITZA, ZERBITZU ETA OSTALARITZA GUNEAK ZABALDU ETA ZAHARBERRITZEKO, HUTSIK DAUDEN LOKALAK TXUKUNTZEKO, INDUSTRIA-LOKAL EDO -NABEAK ERRENTAN HARTZEKO ETA GAZTE EKINTZAILEEK MERKATARITZA LOKALAK ERRENTAN HARTZEKO INBERTSIOETARAKO DIRU-LAGUNTZEN EMAKIDA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK

 

 

 Oinarri arautzaileak     Inprimaki