Albisteak

Enplegu gunea 

Balmasedako Udalak deialdi publiko bat egingo du bitarteko funtzionario bat teknikari orientatzailea izendatzeko, “Enplegu Zentroak” aldi baterako programa gauzatzeko. Aldi baterako programak eta horren ondorioz egingo den izendapenak bi urteko iraupena izango dute hasiera batean. Izangaiek euren hautagaitza aurkeztu beharko dute hamabost egun naturaleko epean, BAOn argitaratzen den egunetik aurrera.

Oinarriak
Eskaera