Albisteak

Elecciones 2011 

En BALMASEDA, a 27 de abril de 2011, siendo las 08:00 horas, reunido el Ayuntamiento de BALMASEDA, en sesión pública, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el art.° 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
 BALMASEDA (e)n, 2011(e)ko apirilaren 27(e)an, 08:00 orduetan, BALMASEDAko Udala bildu eta gero, bilkura publikoan, indarrean dagoen Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoaren 26. artikuluak azaltzen duena betearazteko.
Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y para los cargos que se reseñan. / Ezarritako legezko formalitate guztiak beteta, Udal honek hemen azaltzen diren Hauteskunde-mahaiak eratu ditu, zerrendatzen diren pertsona eta dagozkieneko karguez.

  

 

-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 001 Mesa/ Mahaia A
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 001 Mesa/ Mahaia B
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 002 Mesa/ Mahaia U
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 003 Mesa/ Mahaia U
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 004 Mesa/ Mahaia A
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 01 Sección/Atala 004 Mesa/ Mahaia B
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 02 Sección/Atala 001 Mesa/ Mahaia A
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 02 Sección/Atala 001 Mesa/ Mahaia B
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 02 Sección/Atala 002 Mesa/ Mahaia A
-Distrito Censal/Zentsu-barritia 02 Sección/Atala 002 Mesa/ Mahaia B