Albisteak

 

Gaur hasiko da karrerako funtzionario gisa Bulego Teknikorako erdi-mailako teknikari/ Brigadako koordinatzaile plaza jabetzan betetzeko deialdirako eskaerak aurkezteko epea. Hautaketa oposizio-lehiaketa askea sistemaren bidez egingo da. Zehazki, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza teknikoa titulua edo titulu baliokidea eskatzen da. Eskaerak HAZen eta Udalaren webgunean (www.balmaseda.eus) aurkeztu ahal izango dira, hogei egun naturaleko epean, deialdiaren iragarkia BOEn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Oinarri arautzaileak
Onartzeko eskaera