3.03 Eskolaz kanpoko jardueretarako guraso elkarteentzako diru-laguntzak

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Balmaseda udalerriko guraso-elkarteei diru-laguntzak ematea, eskolatik kanpoko ekintzak antolatzeko.

Nork eskatu ahal du?

 • Onuradun izaera hartzeko, erakundeek eta elkarteek honako betekizun hauek batu behar dituzte:
  • Guraso-elkarteak Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Erroldan inskribatuta egon behar du.
  • Balmasedan egoitza izan edo diru-laguntza jaso dezakeen jardueraren bat udalerrian garatu behar du.
 • Balmasedako udalerriko hezkuntza-zentroetako guraso-elkartea izan behar du.

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre (HAZ):
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30etara.
 • Telematikoki: www.balmaseda.eus

Prezioa

Doan

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Emateko epea: Deialdiaren Oinarrietan xedatutakoaren arabera.
 • Aurreikusitako epea: bi hilabete.
 • Ebazteko gehieneko epea: hiru hilabete.
 • Administrazio-isiltasunaren esanahia: ezezkoa

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskabide-eredu ofiziala, behar bezala beteta
 • Elkartearen IFK edo ordezkariaren NAN agiria
 • Erakundeko organo ordezkariek igorritako erantzukizun-aitorpena; bertan kuotak ordainduta dituzten bazkideen kopurua adierazi behar da, baita ekitaldi honetan eta aurrekoan kobratu direnak ere
 • Eskatu den diru-laguntza beharrezkoa dela justifikatzeko memoria
 • Diru-laguntzaren xedea den egitasmo zehatzaren deskripzioa eta egitasmoa gauzatzeko gastu eta sarreren aurrekontu zehatza
 • Erakunde publiko edo pribatuek proiektu horretarako eman dituzten diru-laguntzen erantzukizunaitorpena
 • Proiektuaren garapena kontrolatzeko jarraipen- eta balorazio-sistemak
 • Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko beharra dela eta, egunean egotearen egiaztagiriak edo erantzukizun-aitorpena
 • Banku-kontu baten datuak (24 digitu)

Ardura daukan unitatea

Kultura

Dokumentazioa

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzkoa.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena.
 • Balmasedako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra (91. BAO, 2006ko maiatzaren 15ekoa)
 • Dirulaguntzen esleipena arautzen duten oinarriak
 • 2015ean guraso-elkarteentzako diru-laguntzen emakida arautzen duten Oinarriak

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 • Eskabide-orria jaso, egiaztatu eta erregistroan sartu.
 • Zigilatutako kopia bat eskatzaileari itzuli.
 • Kultura Sailera bideratu.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

 • Diru-laguntzen Balorazio Batzordearen txostena jaso ondoren, Alkatetzaren Dekretuaren bidez ebaztea.
 • Interesdunari jakinaraztea.