Kultura

 

zezen plaza Hiribilduko tradizio handieneko jaiak dira.

Oso ezagunak dira jai horietan antolatzen diren zezen-festak. Horietan nobilladaz gain, zekorketa egiten da, eta Balmasedako koadrila guztiek hartzen dute parte. Gainera, herriko txikienek ere jai hauez gozatzeko aukera izan dezaten, umeentzako festa programa antolatzen da urtero.