Sailak

 

Gizarte Ekintza 

Ordutegia

9:00etatik 14:00etara. Aldez aurretik hitzordua eskatuta, asteartetik ostegunera: 9:00etatik 13:30era.

Gizarte Ekintzaren funtzioakBiztanleei egun dauden gizarte eskubide eta baliabideen gainean informazioa, balorazioa eta orientabideak ematea.

Biztanleei egun dauden gizarte eskubide eta baliabideen gainean informazioa, balorazioa eta orientabideak ematea.

 • Gizarte-bazterkeriaren prebentzioari lehentasuna emanda, pertsona, familia eta taldeen gizarteratzea errazteko baliabide eta bitartekari egokiak lortzearren esku-hartze programak garatzea.  
 • Egun dauden gizarte beharrizanei buruzko sentsibilizazio programak gauzatzea eta gizarte partaidetza sustatzea.
 • Prestazioak kudeatzea eta tramitatzea.
 • Gizarte baliabideen erabilera eraginkorra planifikatzea, lurralde eremuko gizarte beharrizanak antzemanda.

Zerbitzuak:

 • Etxez etxeko laguntza zerbitzua.
 • Mendekotasunaren arretarako sistema.
 • Adinekoentzako egoitza batean sarrera iraunkorra.
 • Adinekoentzako egoitza batean aldi baterako sarrera.
 • Adinekoentzako eguneko zentroak.
 • Egoitza batean edo Gizarte Integraziorako Zentroan sartu ahal izateko emakumeentzako banakako laguntza.
 • Egoitza batean edo Gizarte Integraziorako Zentroan sartu ahal izateko arreta bereziko taldeen banakako laguntza.
 • Haur babesgabetasuna baloratzeko eskaera.
 • Familia gizarteratzeko laguntza bereziak.
 • Banako gizarteratzeko laguntza bereziak.
 • Mugikortasun eta garraio gastuak ordaintzeko diru-laguntza, laguntza medikoa eta farmazeutikoa (E.G.L.).
 • Kotizazio Gabeko Ezintasun-Pentsioa.
 • Kotizazio Gabeko Erretiro-Pentsioa.
 • Minusbaliatuentzako banako laguntza.
 • Gizarte Ongizate Fondoko gaixotasun-pentsioa.
 • Gizarte Ongizate Fondoko zahartzaro-pentsioa.
 • Oinarrizko Errenta – Gizarteratze-Hitzarmenak.
 • Gizarte-larrialdietarako laguntzak.
 • Telelaguntza.
 • Mendekotasun balorazioa.
 • Minusbaliotasun balorazioa.
 • Ezinduentzako aparkatzeko txartela.
 • Minusbaliatuentzako Arretarako Zentroan plaza eskaria.
 • Adinekoentzako bidaiak.
 • Gizarte Termalismoa.
 • Elikagaien banaketa.
 • Inmigrazio-Arreta.
 • Adingabeentzako Interbentzio Sozio-Hezitzaile Programa.

 

 Inmigrazioa 

Ordutegia 

    Astelehenetik ostiralera (asteazkenak izan ezik): 9:00 etatik 13:00 etara.

Zerbitzuak:

 • Etorkinei gizarteratzen laguntzeko arreta zerbitzua eta, besteak beste, gizarte, heziketa eta osasun baliabideei buruzko aholkularitza zerbitzua.
 • Prestakuntza: euskara, gaztelania edo sukaldaritza ikastaroak (etorkinen prestakuntza beharrei erantzuteko proposamen berriak jasotzeko prest gaude).
 • Herritar guztiei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak.
 • Balmasedara iritsi berri diren etorkinentzako harrera zerbitzua.

Etorkinentzako I. Plana

Etorkinen gorakadak eta horien gizarteratze beharrak eragin dute gure hiribilduan Etorkinentzako I. Plana garatu behar izatea. Horrela, besteak beste, parte hartze eremu eta alor hauek zehaztu ditu ekintza planak: hiritarren parte hartzea (asoziazionismoa, baterako garapena, etab.), hizkuntza-integrazioa (bai gaztelaniaz, bai euskaraz), gurasoen parte hartzea hezkuntza-zentroetan, gatazken murrizketa, gizarte-ekintzarako zerbitzuak, etorkinen osasun-prebentzioa eta osasun-sustapena, lan-munduan sartzeko zerbitzuak (egiturak, eskaintzak, prestakuntza, orientazioa, etab.), etorkinek alokairuan etxeak edukitzeko eta bizigarritasun-garantiak izateko ahalmena, kultura aniztasuna, erlijioa, oinarrizko eskubideekin lotutako arlo juridikoak (genero-indarkeria, etab.), sentsibilizazio ekintzak, etab.

Planaren helburuak

 • Etorkinen bizitza-kalitatea ez ezik, Balmasedako hiritar guztiena ere hobetzea. Horrexegatik, proposatutako ekintza guztiak Balmasedako biztanle orori zuzentzen zaizkio, elkarbizitza denon zeregina baita.
 • Etorkinen inguruan dauden aurreiritzi eta arraza-estereotipoei buruzko hausnarketa prozesua eragitea.
 • Toki-mailako erabakitze-prozesuetan, etorkinen gizarteratzea zailtzen edo eragozten duten jarrerak ezabatzeko lan egitea eta udal zerbitzuetan etorkinen presentzia areagotzea.
 • Adingabeen eskolatze-maila handitzea eta enpleguak zein prestakuntza eskuratzeko baldintzak hobetzea.
 • Udal politiken eta ekintzen diseinuan etorkinen ikuspegia txertatzea ekarriko du helburu hauek guztiak betetzeak, eta horrela, inplikatutako udal alor guztietan zeharkakotasun-lana lortuko dugu.

Planaren printzipioak

 • Berdintasuna eskubide zein beharretan.
 • Erantzukizuna bai botere publikoen, bai Balmasedako herritar guztiena.
 • Gizarte parte hartzea, etorkinen nahiz udalerriko gainontzeko biztanleen konpromisoa.
 • Azkenik, sor daitezkeen kontrako ondorioen prebentzioa lortzea dira, besteak beste, planak dituen printzipio gidari batzuk.
 • Plana 2009ra arte egongo da indarrean. Hortik aurrera, egindako lana aztertu beharko dugu. Honen guztiaren bitartez, beste behin Balmasedako Udala gizarte gaietan aitzindaria da.