Sailak

 

Immigrazioa

Ordutegia:
Arreta astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 12:00etara

Tel.: 946800000

Helbidea: Balmasedako udaletxea, 1. solairua

Helbide elektronikoa: inmigracion@balmaseda.eus


Immigrazioko teknikariaren zereginak

- Erraztea pertsona etorkinen integrazioa eta harrera udalerrian.
- Etorkinei informazioa eta aholkularitza ematea beren beharrei erantzuteko dauden zerbitzu komunitario ezberdinen gainean.
- Laguntza, informazioa eta aholkularitza eskaintzea etorkinei.
- Komunitatean dauden baliabideen gaineko informazioa ematea.
- Jarduerak antolatzea.
- Sentsibilizaziora eta sustapen sozial eta kulturartekora bideratutako ekintza eta tailerrak gauzatzea.
- Baliabideak eta bitartekoak eskuratzeko esku-hartze programak garatzea, pertsona, familia eta taldeen gizarte-integrazioa erraztuko dutenak, marjinazioa prebenitzea lehenetsiz.
- Balmasedako etorkin atzerritarren integraziorako Udal Plana doitu eta azken urteetan izandako aldaketetara egokitzea.
- Familia-ekonomiarako laguntzak ematea.
- Lankidetza eta garapenerako laguntzak ematea.