Sailak

 

Kokalekua: Balmasedako Udala 2ª
Tlfno.: 946800000

Bulego Teknikoaren funtzioak

  • Udal Plangintza kudeatzea eta betearaztea.
  • Indarrean dauden arauen betearazpena kontrolatzea.
  • Obra-lizentziak ematea.
  • Obra-proiektuak idaztea eta gauzatzea.
  • Udalerriko matxurak konpontzea.
  • Hiriko mantentze-lan guztiak egitea.
  • Hirigintzari buruzko informazioa eskatzen dutenei laguntzea.