Sailak

 

Tlfno.: 946800000
Kokalekua: Balmasedako Udala 1ª

Idazkaritzaren funtzioak

 1. Kide anitzeko organoetara bertaratzea
  • Bilkura, Gobernu Batzorde, Alkatetzako Kontratazio Mahai eta Bilkura, Bozeramaileen Batzorde nahiz Informazio Batzorde Berezien deialdiak idaztea eta tramitatzea.
  • Kide anitzeko organo guztietara bertaratzea eta horietan laguntza juridikoa ematea.
  • Bertaratutako kide anitzeko organo guztietako aktak idaztea.
  • Lortutako akordioen emaitzak islatzen dituzten irizpenen izapideak egitea.
  • Estatuko Administrazioaren eta Autonomia Erkidegoaren aurrean lortutako akordioen aterakinen izapideak egitea.
 2. Lege aholkularitza
  • Alkateak, Udalbatzako kide kopuruaren legezko herenak edo nahitaezkotzat jotzen denean legezko xedapenek eskatutako txostenak igortzea.
  • Idazkaritza Orokorrak berak erabakita txostenak igortzea.
  • Beste sail batzuetako txostenekiko adostasun edo desadostasun oharrak egitea eta Baldintza juridiko, ekonomiko eta administratiboen Pleguen osotasunari oniritzia ematea.
  • Sail eta Udalaren menpeko organismo guztiei berehalako aholkularitza juridiko ematea, haien betebeharrean orientabideak emanez, lan prozedurak eta ebazpenen koherentzia koordinatuz.
  • Udalbatzaren defentsarako ekintza judizialei buruzko aholkularitza ematea.
  • Aurrekontu-aurreikuspenak, hautaketa nahiz koordinazioa egitea eta jurisdikzio maila guztietan Udalbatzaren defentsarako Udalak kontratatuko kanpoko abokatuei laguntza ematea, aurreko puntuko kasuan izan ezik.
  • Liburutegia eta Datu Juridikoen Baseak mantentzea.
  • Buletinak kontrolatzea.
 3. Fede publikoa
  • Ebazpenen jakinarazpenak eta udal akordioak sinatzea.
  • Udaleko edozein sailek edo hirugarrenek eskatutako ziurtagiri guztiak sinatzea.
  • Dekretu-liburua eta Akta-liburua prestatzea, mantentzea eta gordetzea.
  • Administrazioarekin kontratua egiten duten pertsona juridikoen ordezkarien botereak askiestea.
  • Administrazioaren aurrean eta horien kontrolean aurkeztutako abalen abalistak askiestea.
  • Dokumentu mota guztiak erkatzea.
  • Udalbatzako kideen Interes Erregistroa kontrolatzea eta zaintzea.
  • Udalbatzako kideen ekintzak kontrolatzea eta zaintzea.
  • Elkartearen ondasun-inbentarioaren azken erantzukizuna izatea.
 4. Epaiketetan Udalbatza defenditzea
  • Udalbatzako prozedura judizial guztien segimendua egitea.
  • Sententzien betearazpena kontrolatzea, jarraibide egokiak emanda.
 5. Publizitatea eta propaganda. Postako jakinarazpenak
  • Iragarki-taula bere gain hartzea.
 6. Antolaketa
  • Administrazio espedienteei bultzada-neurriak ematea.
  • Idazkaritza Orokorraren menpeko sail guztiak eta Idazkaritza Udaleko gainontzeko sailekin koordinatzea.
  • Kide anitzeko organo osagarrien idazkaritzetako lana gainbegiratzea (Informazio Batzordeak).
  • Maila tekniko-politikoan harremanak edukitzea.
  • Idazkaritzaren menpeko sail guztien lan-prozeduren planifikazio, betearazpen, kontrol eta berrikustea egitea.
  • Idazkaritzako sailen prestakuntza-planak gainbegiratzea.
 7. Bestelakoak
  • Udal erabakiak jakinaraztea.
  • Idazkaritzaren menpeko saileko Alkatetza Dekretuak eta Zinegotzien Ebazpenak jakinaraztea.
  • Estatistika egitea.
  • Zerbitzu zentralei emandako diziplina-espedienteen aurreko izapideak, instrukzioa eta idazkaritza-zereginak burutzea.
  • Bestelako administrazio publikoekin egindako hitzarmenetan laguntza ematea edo horiek berrikustea.
  • Egunero posta irekitzea.
  • Udal lan eta bestelako hauteskunde prozeduren planifikazio, betearazpen, kontrol eta berrikustea egitea. Europako Parlamentu, Gorte Nagusi, Eusko Legebiltzar, Udal eta Batzar Nagusietako hauteskundeetan barne.
  • Sarrera eta Irteeren Erregistro Orokorra gainbegiratzea eta sailen sarrera-agiriak banatzea.
  • Idazkaritzaren menpeko organoen arteko eskumen-arazoak konpontzea.